En kreditupplysning har gjorts på dig

Denna artikel är relevant om du har fått ett av följande alarm

  • [Företag] har [datum] tagit en kreditupplysning på dig.
  • [Företag] har [datum] tagit en kreditupplysning på dig. Kontakta [företag] för mer information.
  • En kreditupplysning har gjorts på dig av {företag}.
  • Du har nu en upplysningskopia att ta del av. Frågeställare [företrag].

Vad betyder detta?

En kreditupplysning beställs av företag när du ska skaffa dig kredit hos dem. Det kan exempelvis handla om att ta ett lån, skaffa ett kreditkort eller köpa en telefon på avbetalning.

När någon tar en kreditupplysning på dig, får du en kopia på de upplysningar som har lämnats ut, när dessa lämnades och vem det var som begärde upplysningen. Du kan då granska den för att se att den är legitim och även för att se vilka uppgifter som finns registrerade på dig hos kreditupplysningsföretaget.

Vad ska jag göra?

Den som begär en kreditupplysning måste ha en bra anledning till det enligt lag. Det kan handla om att de har ingått eller ska ingå ett avtal med den person de begär en upplysning om. Det är den som lämnar kreditupplysningen som ska kontrollera att det finns ett sådant behov. Om det inte finns, ska de inte lämna en upplysning.

Om någon tagit en kreditupplysning på dig utan att det finns ett legitimt behov, så ska du kontakta det företaget som lämnat kreditupplysningen. Det ska då utreda vad som hänt och återkomma till dig med sin inställning till det. Du kan också, om du vill, kontakta den som begärt upplysningen för att få veta varför de begärt upplysningen på dig.

Spärra ditt personnummer

Som kund hos ProtectMe så hjälper vi dig att spärra ditt personnummer hos Sveriges alla kreditupplysningsföretag. Som kund hos ProtectMe kan du spärra ditt personnummer tillfälligt i 14 dagar hos kreditupplysningsföretagen. Spärren verkställs hos kreditupplysningsföretagen Creditsafe, Bisnode, Decidas, Syna och UC. Du behöver alltså bara spärra dig via ProtectMe för att vara spärrad hos samtliga av dessa kreditupplysningsföretag.

För att göra en begäran om spärr hos alla kreditupplysningsregister skickar du ett mail till: support@protectme.se med ditt personnummer och en text som intygar att du ger ProtectMe fullmakt att spärra ditt personnummer.

För att spärren ska finnas kvar längre än 14 dagar, krävs att du skickar in en kopia på din polisanmälan. När vi mottagit en kopia på din polisanmälan förlängs spärren på ditt personnummer i upp till fem år. Vi tar inte ut någon avgift för att registrera en spärr.

Om du ej skickat in din polisanmälan hävs din spärr automatiskt efter dessa två veckor. Kopian på polisanmälan skickar du till support@protectme.se eller via post till ProtectMe, Norrlandsgatan 7, 111 43 Stockholm.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support