Din konkursstatus har ändrats

Denna artikel är relevant om du har fått ett av följande alarm

  • Ärendet gällande konkurs är avslutat. Din status är nu [status].
  • Återkallelse på grund av fel registrering.
  • Din konkursstatus har ändrats. Tidigare hade du [status], nu har du [status]
  • En ansökan om konkurs är inlämnad på dig.
  • En ansökan om konkurs på dig har avskrivits.
  • Ett konkursförfarande är inlett på dig. Din status är nu [status].

Vad betyder detta?

Den som under en längre tid inte kan betala sina skulder kan försättas i konkurs. Det betyder att alla tillgångar tas om hand av kronofogden och används för att betala av skulderna som finns så långt som det är möjligt. Den som är skyldig pengar kallas gäldenär och den som har ett krav kallas borgenär. Båda parter kan begära gäldenären i konkurs. Beslut om konkurs fattas av tingsrätten.

När beslutet om konkurs har fattats tillsätts en konkursförvaltare. Det är dennes uppgift att sälja av tillgångarna och ha koll på vilka som har fordringar, så att skulderna kan betalas så långt som det är möjligt.

Gäller det ett företag kan inte mer pengar krävas ut efter att konkursen har avslutats. För privatpersoner gäller däremot att nya skulder kan uppkomma även efter konkursen.

Vad ska jag göra?

För mer information kontakta lämplig myndighet, företag eller organisation.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support