Det har tagits ut ett nytt pantbrev på din fastighet

Denna artikel är relevant om du har fått följande alarm

  • Det har tagits ut ett nytt pantbrev på din fastighet.

Vad betyder detta?

Ett pantbrev är ett bevis på att en fastighet är intecknad, alltså använd som säkerhet för ett lån. När du tar ut ett nytt lån och använder fastigheten som säkerhet, så utfärdas ett pantbrev.

Pantbrev finns i både pappersform och digital form. Nuförtiden är det vanliga att pantbreven tas ut digitalt, både av säkerhetsskäl och för att alla stora banker är anslutna till systemet och därmed får informationen direkt.

För att ta ut ett pantbrev behöver du en lagfart för fastigheten. Det är ett intyg som visar att du är ägare av fastigheten. Lagfarter hanteras av Lantmäteriverket, som är en statlig myndighet.

Ibland händer det att någon lyckas kapa en fastighet genom att uppvisa en falsk lagfart och därmed beviljas pantbrev på en fastighet de inte själva äger. Om det skulle hända så ska detta överklagas till domstol. Staten har också tagit på sig långtgående ansvar för att ersätta en person vars fastighet kapas.

Vad behöver jag göra?

Om någon tagit ut ett pantbrev på din fastighet utan din vetskap ska du höra av dig till Lantmäteriverket. Det betyder att du har råkat ut för en lagfartskapning, då det inte går att ta ut ett pantbrev utan en lagfart.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support