Din relationsstatus har ändrats

Denna artikel är relevant om du har fått ett av följande alarm

  • Din relationsstatus har ändrats.
  • Du är nu registrerad som gift.

Vad betyder det?

Din relationsstatus, eller civilstånd, registreras av staten. Det finns fyra olika statusar tillgängliga: ogift, gift, änka/änkling och skild. Tidigare kunde du även ingå registrerat partnerskap som samkönat par. Det är numera ersatt av en könsneutral äktenskapslag, men det finns fortfarande de som inte omvandlat detta från ett tidigare partnerskap och kan därför ha status som registrerad partner, efterlevande partner eller frånskild partner. Dessa kommer successivt att försvinna då inga nya partnerskap kan ingås.

Om du får ett larm om att din relationsstatus har ändrats betyder det att du gått från en status till en annan.

Vad ska jag göra?

Du ska inte behöva göra någonting. Om du ändå känner dig osäker kontakta lämplig myndighet, företag eller organisation för mer information.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support