Status om ditt skuldsaldo har uppdaterats

Denna artikel är relevant om du har fått ett av följande alarm

  • Ditt skuldsaldo har minskat och är nu [saldo] kr.
  • Ditt skuldsaldo har ökat och är nu [saldo] kr.
  • Ditt skuldsaldo är reglerat. Tidigare var ditt skuldsaldo [saldo] kr.

Vad betyder detta?

Skuldsaldo är summan av de skulder som Kronofogden har registrerade på någon. Detta uppdateras en gång i veckan och om några skulder har betalats under den perioden, alternativt om nya skulder tillkommit, kommer skuldsaldot att förändras, antingen öka eller minska. Skulderna finns kvar tills de är registrerade som betalda av den som har en fordran, eller tills den skuldsatte har genomgått en skuldsaneringsprocess.

När hela ditt skuldsaldo är betalt heter det att det är reglerat och därmed nere på noll.

Vad ska jag göra?

Om ditt skuldsaldo hos Kronofogden har ökat utan att du känns vid de ökade skulderna, ska du ta kontakt med Kronofogden för att bestrida dem.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support