Status om dina betalningsanmärkningar har uppdaterats

Denna artikel är relevant om du har fått ett av följande alarm

  • Du har erhållit ytterligare betalningsanmärkningar
  • Du har erhållit en eller flera betalningsanmärkningar
  • Din/dina betalningsanmärkningar har avskrivits.

Vad betyder detta?

En betalningsanmärkning får du om du inte kunnat betala en räkning i tid. Det är ett samlingsbegrepp för de uppgifter som kreditupplysningsföretagen samlar in. Betalningsanmärkningar ligger i normala fall kvar i registren i tre år från datumet som de först registrerades.

Om du får ett larm om att det totala beloppet av betalningsanmärkningarna ändrats, betyder det att de anmärkningar som finns hos kreditupplysningsföretagen har ändrats i värde. Det kan vara både uppåt och nedåt. Antalet betalningsanmärkningar kan dock vara detsamma.

Om du får ett larm om att betalningsanmärkningarna minskat, betyder det att anmärkningar antingen har försvunnit för att de passerat tre år, eller att ett överklagande från dig har godkänts av kreditupplysningsföretaget.

Vad ska jag göra?

Om du anser att en betalningsanmärkning har utfärdats felaktigt, ska du höra av dig till kreditupplysningsföretaget som utfärdat den. Exempel på när en anmärkning är felaktig kan vara att du faktiskt betalat din skuld inom den tid du hade på dig, eller om anmärkningen har registrerats på fel person.

En anmärkning anses inte felaktig om du betalat skulden för sent, inte ens om det berodde på glömska.

Om du har hört av dig till kreditupplysningsföretaget om att en betalningsanmärkning utfärdats felaktigt och får rätt, kommer betalningsanmärkningen sannolikt avskrivas.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support