Engagemang om dig i bolag har uppdaterats

Denna artikel är relevant om du har fått ett av följande alarm

  • Du har nytt engagemang som [befattning] i företaget [företag].
  • Du har lämnat ditt engagemang som [befattning] i företaget [företag].

Vad betyder detta?

Bolagsverket registrerar vilka som har uppdrag i t.ex. Styrelsen i alla bolag som har en sådan. De registrerar även bolagsmän i handelsbolag. I samband med att du tar plats i en styrelse eller tar en annan funktion i ett bolag, ska en anmälan om detta skickas in till Bolagsverket. En ny anmälan ska ske den dagen du lämnar ditt uppdrag. Bolagsverket uppdaterar därefter sina register om engagemang i företag.

Vad ska jag göra?

Om du inte känner igen uppgifterna om att du tillträtt eller lämnat ett uppdrag, eller om något annat har blivit fel, ska du kontakta Bolagsverket för att uppgifterna ska kunna korrigeras.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support