Du har tilldelats en förvaltare eller förvaltarskap har tagits bort

Denna artikel är relevant om du har fått ett av följande alarm

  • Du har tilldelats en förvaltare.
  • Registrerad förvaltare är borttagen på grund av felaktig rapportering.
  • Du står inte längre under förvaltarskap.

Vad betyder detta?

En förvaltare utses om en person anses oförmögen att klara sig själv. Det krävs att en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom för att en förvaltare ska tillsättas. Beslut om att förvaltare ska förordnas fattas av domstol. Om det räcker att en god man utses för att hjälpa personen, får inte förvaltare utses. Förvaltare ska också utses med hänsyn till situationen och kan, exempelvis, tilldelas enbart förvaltningen av en fastighet och behöver alltså inte ta över all förvaltning en person har ansvar för. Om förvaltare tilldelas en person, förlorar denne sin egen bestämmanderätt för de ärenden förvaltaren är utsedd så länge förvaltarskapet pågår.

Vad ska jag göra?

För mer information kontakta lämplig myndighet eller organisation.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support