En tomträtt i ditt namn har erhållits, ändrats eller sålts

Denna artikel är relevant om du har fått ett av följande alarm

  • En ny tomträtt i ditt namn har erhållits.
  • En tomträtt i ditt namn har ändrats.
  • En tomträtt i ditt namn har sålts.

Vad betyder detta?

En tomträtt betyder att du har rätt att använda en tomt utan att äga den själv. Den egentliga ägaren, ofta en kommun, upplåter fastigheten på lång, obestämd tid. Den som har nyttjanderätten kallas tomrättshavare. En vanlig anledning till att upplåta tomträtter är för att bygga så kallade egnahem på tomterna.

Tomträtten är långtgående och är nästan att likställa med äganderätt. Som tomträttshavare har du obegränsad rätt att överlåta tomträtten eller att pantsätta den. Vid fastighetsbeskattning räknas tomträtten som en fastighet och den som är tomträttshavare räknas som fastighetsägare.

Den som har en tomträtt betalar varje år en så kallad tomträttsavgäld till ägaren. Denna avgift är avdragsgill på samma sätt som räntekostnader.

Vad ska jag göra?

Om du inte känner igen att en tomträtt i ditt namn har ändrats eller sålts, eller om en ny tomträtt tagits ut i ditt namn, ska du kontakta Lantmäteriet.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support