En utredningsrapport (misslyckat utmätningsförsök) är registrerad på dig

Denna artikel är relevant om du har fått följande alarm

  • En utredningsrapport (misslyckat utmätningsförsök) är registrerad på dig [rapport].

Vad betyder detta?

När en skuld gått till Kronofogden kan denne besluta om utmätning av egendom för att din skuld ska kunna betalas. Utmätning kan ske av all egendom, utom den som behövs för försörjning den närmaste månaden. Inte heller utmäts kläder, glasögon, möbler som krävs för ett normalt hem eller hjälpmedel för funktionshinder.

Om du inte kan betala dina skulder kan du begäras i konkurs av borgenärerna, alltså de du är skyldig pengar. Innan det görs brukar Kronofogden göra ett utmätningsförsök, för att förvissa sig om att det verkligen inte finns tillräckliga tillgångar att utmäta för att täcka skulderna. När ett sådant misslyckad utmätningsförsök genomförts, skrivs en utredningsrapport om detta. Denna rapport kan sedan åberopas i domstolsförhandlingarna då konkurs begärts.

Vad ska jag göra?

För mer information kontakta Kronofogden.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support