Beslut om skuldsanering har uppdaterats

Denna artikel är relevant om du har fått ett av följande alarm

  • Återkallelse av registrerat beslut på grund av avskrivning, konkurs eller annat skäl.
  • Återkallelse av registrering. Beslut om skuldsanering har upphävts av domstol baserat på beslut om skuldsanering.
  • Beslut om att Kronofogden skall påbörja utredning om skuldsanering.
  • Kronofogden har beslutat om skuldsanering.
  • Skuldsanering Återkallad.

Vad betyder detta?

Larmet handlar om skuldsanering. Skuldsanering kan du få om du är skuldsatt och inte kan betala dina skulder i sin helhet. Det betyder att du under några år betalar den del av skulderna du kan och sedan anses skuldfri. Beslut om skuldsanering fattas av Kronofogden.

Kronofogden bedömer om du kan få skuldsanering baserat på hur skulderna uppkommit, storleken på skulderna, din nuvarande och framtida inkomst, din ålder och andra faktorer som avgör om det är rimligt att tro att du kan betala av skulderna, eller om det anses omöjligt.

Därefter görs en bedömning av din inkomst, din familjs försörjning och ett antal andra saker som påverkar din betalningsförmåga. Baserat på informationen beslutar Kronofogden om en skuldsaneringsplan som sträcker sig över ett antal år.

Under tiden som skuldsaneringen pågår betalar du av på dina skulder enligt planen som fastställts av Kronofogden. Undantaget är om du lever på existensminimum, då behöver du inte betala någonting. Skulderna kommer ändå anses betalda när saneringsperioden är slut.

Vad ska jag göra?

För mer information kontakta lämplig myndighet, företag eller organisation. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support