Din kreditrating (scoring) har förändrats

Denna artikel är relevant om du har fått följande alarm

  • Din kreditrating har förändrat från [scoring] till [scoring].

Vad betyder detta?

Scoring är ett sätt att mäta din kreditvärdighet. Det är det måttet som används när banker eller andra aktörer beslutar om de ska bevilja dig ett lån, låta dig köpa något på kredit och så vidare. Den utgår från ett flertal olika saker, så som ålder, inkomst, eventuella betalningsanmärkningar och bostadsförhållanden. Den påverkas även av om du har gjort många adressändringar, eftersom det finns ett statistiskt samband mellan att byta adress ofta och att hamna på obestånd.

Om en förändring sker i din kreditscore betyder det att ny information inkommit till kreditvärderingsföretaget på något av de områden som de använder för sin bedömning.

Vad ska jag göra?

Om din kreditscore ändrats utan att du känner igen de nya uppgifter som kommit kreditupplysningsföretaget till del, ska du kontakta kreditupplysningsföretaget.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support