Ditt förnamn eller efternamn har ändrats

Denna artikel är relevant om du har fått ett av följande alarm

  • Ditt förnamn har ändrats till [förnamn].
  • Ditt efternamn har ändrats till [efternamn].

Vad betyder detta?

Skatteverket registrerar uppgifter om ditt namn, både för- och efternamn. Om du vill göra en förändring är det Skatteverket du kontaktar. De har både e-tjänster och blanketter för detta på sin webbplats.

Förnamn

Du kan välja att byta förnamn i enlighet med vissa regler. Du kan byta förnamn hur många gånger som helst och du måste inte behålla något ursprungligt förnamn. Du kan ansöka om att lägga till eller ta bort ett eller flera förnamn, byta ett eller flera förnamn, ändra stavningen på ett eller flera förnamn, eller ändra ordningsföljden på förnamnen. Ansökan om att byta förnamn kostar 250 kronor.

Förnamn får inte kunna leda till obehag för bäraren och inte heller väcka anstöt hos andra. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller på annat sätt anses olämpligt.

Vissa specialregler finns för gamla gårdsnamn, som av hävd bärs av personer kopplade till vissa gårdar i landet.

Efternamn

Du kan välja att byta efternamn i enlighet med vissa regler. Du kan exempelvis skapa dig ett nytt efternamn, ta ett gammalt släktnamn, ta ett dubbelt efternamn eller byta till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer.

Vissa byten kostar pengar, medan andra är avgiftsfria. Avgiftsfria byten inkluderar att byta till en partners eller en förälders efternamn, eller om du enbart ska ändra stavningen på ditt befintliga namn. Att lägga till eller ta bort bindestreck, ändra ordningen på efternamnen eller ändra genus är också kostnadsfritt.

Vad ska jag göra?

För mer information kontakta Skatteverket.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support