Status om ditt näringsförbud har uppdaterats

Denna artikel är relevant om du har fått ett av följande alarm

  • Du har erhållit näringsförbud då din näringsverksamhet misskötts.
  • Du har inte längre näringsförbud.

Vad betyder detta?

Näringsförbud betyder att du inte får bedriva näringsverksamhet. Det betyder att du inte får ha en enskild firma, inte sitta i ett bolags styrelse, teckna firma eller arbeta i någon närståendes verksamhet.

Näringsförbud beslutas av domstol och det är Kronofogdens uppgift att bevaka att det inte överträds. Den vanligaste anledningen till att någon beläggs med näringsförbud är att de dömts för grov ekonomiskt brottslighet, men det händer också att det beror på att de grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamheten, så som att de inte betalat skatt eller drivit företag som gått i konkurs. Näringsförbud gäller i mellan tre och tio år från det datum det utdöms.

Vad ska jag göra?

För mer information kontakta lämplig myndighet eller organisation.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support