Du har nu en upplysningskopia att ta del av

Denna artikel är relevant om du har fått följande alarm

  • Du har nu en upplysningskopia att ta del av. Frågeställare [företag].

Vad betyder detta?

En kreditupplysning beställs av företag när du ska skaffa dig kredit hos dem. Det kan exempelvis handla om att ta ett lån, skaffa ett kreditkort eller köpa en telefon på avbetalning.

Den som begär en kreditupplysning måste ha en bra anledning till det enligt lag. Det kan handla om att de har ingått eller ska ingå ett avtal med den person de begär en upplysning om. Det är den som lämnar kreditupplysningen som ska kontrollera att det finns ett sådant behov. Om det inte finns, ska de inte lämna en upplysning.

När någon tar en kreditupplysning på dig, får du en kopia på de upplysningar som har lämnats ut, när dessa lämnades och vem det var som begärde upplysningen. Du kan då granska den för att se att den är legitim och även för att se vilka uppgifter som finns registrerade på dig hos kreditupplysningsföretaget.

Vad ska jag göra?

Om du inte känner igen den som tagit en upplysning på dig, eller om du ser uppgifter i upplysningskopian som du inte känner igen, ska du höra av dig till kreditupplysningsföretaget.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support