Skyddad personuppgift har erhållits eller avslutats

Denna artikel är relevant om du har fått ett av följande alarm

  • Du har av skatteverket erhållit skyddad personuppgift.
  • Skyddad personuppgift har avslutats av Skatteverket.

Vad betyder detta?

Den som är utsatt för ett allvarligt och konkret hot kan ansöka om att få skyddade personuppgifter. Ansökan görs hos Skatteverket. Det kan handla om våld eller hot om våld, upprepade trakasserier, förföljelse eller liknande saker.

Det finns tre nivåer på skyddade personuppgifter: sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

Sekretessmarkering innebär att dina personuppgifter inte är offentliga. Normalt sett är dina folkbokföringsuppgifter offentliga. Namn, adress och personnummer är alltså offentliga uppgifter som vem som helst har rätt att ta del av. Om du får en sekretessmarkering betyder det att alla myndigheter måste pröva ditt fall noga innan de kan lämna ut dina personuppgifter. Det finns dock tillfällen när det är befogat att lämna ut uppgifterna.

Kvarskrivning betyder att du fortsätter att vara folkbokförd på din gamla ort trots att du flyttar. Din folkbokföringsadress blir adressen till det lokala skattekontoret på den orten. Din faktiska adress förvaras manuellt på Skatteverket och finns alltså inte i några databaser. Det betyder också att den inte sprids till några andra myndigheter eller företag. Nackdelen är att det kan innebära vissa problem med administration och byråkrati, exempelvis kring skolgång, sjukvård och rösträtt på den ort du faktiskt är boende.

Fingerade personuppgifter ges bara till den som är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet eller hotbild. Det betyder att du får en helt ny identitet med exempelvis ett helt nytt namn och ett nytt personnummer. För att få fingerade personuppgifter måste du ansöka om det hos Polismyndigheten, det är inget Skatteverket kan besluta om på egen hand.

Kom ihåg att även om du har skyddade personuppgifter, så ansvarar varje myndighet själv för sina register och det är alltså exempelvis Trafikverket som avgör om uppgifter ska lämnas ut från körkortsregistret och inte Skatteverket.

Vad ska jag göra?

För mer information kontakta Skatteverket.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support