Hur ska jag göra för att komma ihåg ett starkt lösenord?

Ett starkt lösenord är inte till mycket nytta om du inte kan komma ihåg det. Det finns många sätt att skapa ett säkert lösenord, men här följer ett exempel på hur du kan skapa ett säkert lösenord som du kan komma ihåg.

  • Börja med en mening som du har lätt för att komma ihåg. Exempel: Komplexa lösenord är säkra
  • Ta bort mellanrummen mellan orden och gör första bokstaven på varje ord till stor bokstav. Exempel: KomplexaLösenordÄrSäkra
  • Förkorta ord eller felstava ord med mening. Exempel: KompleksaLösenodESäkra.
  • Lägg till eller byt ut bokstäver mot siffror och specialtecken. Exempel: Kompl3xaLösenodE$äkra.
  • Du kan göra versioner av ditt lösenord för olika webbplatser och tjänster. Exempel: Kompl3xaLösenodE$äkra.H0tmejl, Kompl3xaLösenodE$äkra.Fäjsb00k
  • Vissa webbplatser och tjänster har en maxgräns för hur många tecken lösenordet tillåter. Försök skapa ett lösenord så nära maxgränsen som möjligt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support