Hur söker ni av Internet och Dark web?

Vi har några generella riktlinjer för de datakällor från vilka vi hämtar våra uppgifter:

Vi söker av många öppna källor för uppgifter om dataläckor och intrång, så kallade OSINT. Till dessa hör pastebin och andra kända platser där läckta användaruppgifter och annan data som gjorts tillgänglig genom intrång publiceras. Dessutom fokuserar vi mycket på datakällor som inte ingår i OSINT: källor med uppgifter och kunskap om e-brottslighet, botnät och övervakning av komprometterade data. Detta gör vi för att våra larm och vår data ska hålla hög kvalitet och för att vi ska hitta även sådana relevanta exponeringar som inte allmänt kan avslöjas via öppna kanaler.

Vi utnyttjar både automatiserad teknik samt manuella operatörer som källor. Crawling är en viktig teknik som vi använder på communities som gömmer sig under internets yta och vi utnyttjar vår elitstyrka av sakkunniga forskare för att ge ett sammanhang till resultaten.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support