ID-Bevakningstjänsten är aktiv under avtalsperioden och går inte att avsluta under bindningstiden. Undantaget är den lagstadgade ångerrätten på 14 dagar. Vill du ändå avsluta ditt abonnemang av en enligt dig giltig anledning, har du möjlighet att lämna in ett bestridande. Detta gör du genom att fylla i ett formulär där du beskriver varför du vill avsluta/häva avtalet. Ditt ärende kommer att behandlas inom 5 arbetsdagar.

Vill du säga upp ditt abonnemang när det löper ut, kontaktar du vår kundtjänst på support@protectme.se eller telefon senast en månad innan avtalstidens slut. Du kan också säga upp avtalet under ångerrätten på 14 dagar genom att logga in på Mitt ProtectMe.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support