Du har rätt att frånträda ett avtal du ingått via telefon eller internet, utan att ange något skäl, inom 14 dagar (från och med beställningsdagen) enligt lagen om distansavtal.

Det är din skyldighet att informera om detta och det gör du enklast genom att skicka in ett ångermail till support@protectme.se. Du kan även ringa till vår kundtjänst. Du kan också säga upp avtalet under ångerrätten på 14 dagar genom att logga in på Mitt ProtectMe.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support