Ändra kontaktuppgifter

Dina kontaktuppgifter är viktiga av flera anledningar. Dels behöver vi veta hur vi kan kontakta dig om du skulle drabbas av intrång på dina personuppgifter, så du nås av larmen. Dels behöver vi ha korrekta uppgifter om dig för att säkerställa att vi bevakar rätt personuppgifter i vår tjänst och kan ge korrekta larm.

För att ändra dina kontaktuppgifter loggar du in på Mitt ProtectMe. Under fliken Mitt konto kan du ändra dina kontaktuppgifter så som adress, telefonnummer, e-postadress osv.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta vår support

Artiklar i detta avsnitt